JMC Taxaties & Advies
Register Taxateur voor woningen in Zeeland

Woningtaxaties

De taxatierapporten worden geaccepteerd door alle financiële instellingen of kunnen voor vele andere doeleinden worden gebruikt zoals voor boedelscheiding in geval van een echtscheiding, nalatenschap of aan- of verkoopbeslissing. Ook taxeren wij zakelijke rechten zoals het recht van erfpacht/recht van opstal en voor geldverstrekkers in het kader van ‘Bijzonder Beheer’. Lokale bekendheid met de marktomstandigheden is enorm belangrijk. Wij zijn bekend met de Zeeuwse markt- en marktomstandigheden waarin het object zich bevind door de markt continu te volgen en analyseren.

Niet alleen de kwaliteit van de taxateur, maar ook die van het taxatierapport is gewaarborgd. Wij zijn aangesloten bij het Nederlands Woning Waarde Instituut, afgekort NWWI. Een onafhankelijk, landelijk taxatie-instituut opgericht door de VBO en NVM dat geldt als keurmerk voor taxateurs. Financiers, intermediairs en consumenten kunnen bij het NWWI terecht voor transparante informatie over de waarde van woningen. NWWI staat alleen open voor taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Alle aangesloten taxateurs werken volgens dezelfde, controleerbare taxatiemethode. Als keurmerk garandeert NWWI objectieve en betrouwbare woningtaxaties. Het rapport wordt opgemaakt naar het meest recente taxatierapport financiering woonruimte of ander model welke van toepassing is voor uw taxatie welke voldoet aan de meest recent taxatienormen. Voorzien van kadastrale uittreksels en kaart en mits vereist en/of beschikbaar het eigendomsbewijs, bouwkundige rapportage, bouwtekeningen, milieurapportages, bestemmingsplannen, bodemloket rapportages of andere essentiële onderdelen die verband houden met de taxatie.

“Dingen hebben alleen waarde die wij eraan geven” – Molière

Werkgebied woningtaxaties

In het kader van de nieuwe werkgebiedsregeling is vanaf 1 juli 2013 Nederland opnieuw verdeeld in werkgebieden voor taxateurs. In ons geval is dat een straal van 30 kilometer rondom Goes wat neerkomt op vrijwel de gehele Provincie Zeeland met alle steden.

Onze visie op taxeren
Vaak denkt men dat taxeren slechts ‘vergelijken’ of zelfs ‘schatten’ is, dat is onterecht. Elk object is uniek, vele factoren zijn van belang. De vergelijkingsmethode is slechts een van de vele methodes die wij kunnen hanteren bij het taxeren van een object. Wij gebruiken vaak diverse methodes ter controle of ter ondersteuning om tot finale waardering te komen.
Tijdens de inspectie letten wij op verschillende aspecten, onder andere:

- Ligging en omgeving.
- Staat van onderhoud.
- Constructie en kwaliteit van gebruikte materialen.
- Inhoud en oppervlakte.
- Mate van isolatie en energiezuinige maatregelen.
- Rechten en verplichtingen die op de grond en woning rusten (erfpacht, opstalrecht of recht van overpad).
- Bestemmingsplannen en toekomstige uitbreidingen.
- Ouderdom van het object.

Bovendien worden overige omstandigheden door ons in kaart gebracht die de waarde kunnen beïnvloeden, denk hierbij aan:

- Toekomstige ontwikkelingen, zoals het bestemmingsplan en toekomstige uitbreidingen ter plaatse.
- De prijsontwikkeling op de markt van min of meer vergelijkbare woningen.
- Afbakening object en kadastrale recherche, aan de hand hiervan kunnen wij nagaan of datgene wat wij waarnemen op uw perceel, overeenkomt met de gegevens in het Kadaster. Regelmatig blijken er verschillen tussen het feitelijke eigendom en de plaats van de schutting.

Het taxatietarief voor een NWWI gevalideerde taxatie is tussen de  €695,- en €750,- incl. BTW, validatiekosten en bijkomende kosten. Het tarief is afhankelijk van het type taxatie en het doel. Bijzondere objecten of bijzondere uitgangspunten op aanvraag.