Taxaties Bedrijfsmatig Vastgoed

Vanwege de drukte in de woningmarkt nemen wij momenteel geen bedrijfstaxaties aan. Als u contact opneemt sturen wij u graag door naar een collegiaal kantoor.

Wij taxeren bedrijfsmatig vastgoed in voornamelijk Zuid- en Zuid-West Nederland. Wij taxeren alleen middels de hoogste kwaliteitsstandaard met kwaliteitscommissie middels het Taxatie Management Systeem (TMS) van het Taxatie Management Instituut (TMI). Hierdoor bent u verzekerd dat het taxatierapport aan de hoogste normen en PTA aanbevelingen voldoet en aan de eisen van de geldverstrekker. Neem contact met ons op voor meer informatie, de tarieven en om een afspraak te maken.

Wat is een TMI Taxatie

xx-Taxatie-logo-1-TMI-taxatie-pagina-e1385982876946

Taxaties van bedrijfsmatig vastgoed werden tot voor kort uitgevoerd door taxateurs die werkten vanuit verschillende kaders, normen, standaarden en rekenmodellen. Het ontbreken van uniformiteit zorgde ervoor dat taxatierapporten erg van elkaar verschilden qua inhoud en kwaliteitsniveau. In nauwe samenwerking met taxatieprofessionals uit de commerciële vastgoedbranche is een uniform Taxatie Management Systeem (TMS) bedacht. Zo kunt u als klant rekenen op een eerlijke en betrouwbare taxatie, waarbij alle taxateurs werken met dezelfde richtlijnen. Het systeem werkt met de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed, die gebaseerd is op reeds bestaande theoretische en praktische normen. Het systeem is daarmee RICS Red Book en IVS/IFRS proof. Het Taxatie Management Systeem bevat twee elementen: een rekenmodel en een modeltaxatierapport.

Enkele voordelen van een TMI Taxatie

  • Erkend en transparant taxatierapport. Mogelijkheid voor de opdrachtgever om via een inlogcode mee te kijken;
  • Hoge kwaliteitsstandaarden. Software onderhavig aan de laatste wet- en regelgeving door te conformeren aan de taxatierichtlijnen Commercieel Vastgoed die zijn opgesteld door RICS Red Book en IVS / IFRS;
  • Het 4-ogen-principe. Meerdere taxateurs kunnen via het systeem meekijken en oordelen.
  • Kwaliteitscommissie TMI. De commissie zal regelmatig steekproefsgewijs geanonimiseerde TMI taxaties beoordelen op kwaliteit. Daarnaast is er de mogelijkheid voor zowel taxateurs als opdrachtgevers om een kwaliteitscontrole aan te vragen voor een specifieke taxatie.

nrvt_logo_download