Desktop Taxatie

De Desktop Taxatie is een taxatie door een onafhankelijk expert, zonder dat een bezoek aan uw woning nodig is. De taxateur waardeert uw woning achter zijn ‘desktop’. Dit is mogelijk omdat hij bij het taxeren van de woning wordt ondersteund door het geautomatiseerde waarderingsmodel en de woningmarktinformatie van Calcasa. Dit model berekent de waarde van uw woning aan de hand van vergelijkbare verkochte woningen, waarbij rekening wordt gehouden met woningkenmerken, locatie en marktprijsontwikkelingen.

Het waardevoorstel dient als basis waarna de Desktop Taxateur zijn kennis en expertise inzet en het waardevoorstel evalueert en beoordeelt. Hierbij heeft hij toegang tot alle relevante woningmarktinformatie. Een taxatie van de woning is daardoor een kwestie van uren in plaats van dagen. Ook de kosten liggen significant lager namelijk €85,- incl. BTW.

Voor intermediairs.

Met een Desktop Taxatie kunt u uw klanten beter en sneller helpen. Na aanvraag van een Desktop Taxatie waarderen wij, in samenwerking met Calcasa, de woning van uw klant. Binnen 4 werkuren ontvangt u het taxatierapport in uw e-mail. Dit proces verloopt volledig digitaal. Hierdoor bespaart u uw klant honderden euro’s en versnelt u het hypotheekproces. Een win-winsituatie. Blijkt een Desktop Taxatie via Calcasa niet mogelijk, dan betaalt uw klant niets en kunnen wij alsnog een fysieke taxatie doen.

Wilt u ook gebruik maken van een Desktop Taxatie in uw hypotheekproces? Neem dan contact op via info@jmct.nl.

  • Snel, betrouwbaar en volledig digitaal
  • Geaccepteerd door NHG
  • Geheel in lijn met de geldende regelgeving
  • Eenvoudig in te passen in uw huidige hypotheekproces

nrvt_logo_download