Bureauwaardering

Vanaf 1 juli 2021 wordt er naast het taxatierapport model Wonen gewerkt met een bureauwaardering. Dit rapport is ontwikkeld omdat volgens de EBA richtlijnen de geldverstrekker niet meer een los modelwaarderapport mag accepteren. De klant kan er samen voor kiezen een bureauwaardering aan te vragen in plaats van een taxatierapport model Wonen in verband met de snelheid en de kosten. Een bureauwaardering wordt echter niet altijd geaccepteerd en het is een volstrekt ander rapport dan het taxatierapport model Wonen. De taxateur verricht geen inspectie en doet beperkt onderzoek. De taxateur ontvangt twee modelwaardes en beoordeeld deze. Dit kan daardoor een grote mate van waarde onzekerheid opleveren maar dit is een keuze daar sommige geldverstrekkers deze onzekerheid accepteren vanwege bijvoorbeeld een lage LTV-ratio (loan-to-value).

In de volgende situaties kan er geen Bureauwaardering uitgebracht worden:

 • er moet meer dan 90% van de waarde gefinancierd worden (90% LTV).
 • de gekozen geldverstrekker staat geen Bureauwaardering toe.
 • er is sprake van een nieuwbouwwoning (die nog niet is opgeleverd).
 • er is sprake van een ander doel dan ‘het verkrijgen of aanpassen van (hypothecaire) financiering’.
 • er is sprake van een verzoek van de opdrachtgever om ook een verbouwing mee te taxeren in een 2e marktwaarde.
  met een bijzonder uitgangspunt; de taxateur kan wel de huidige situatie taxeren in een Bureauwaardering.
 • er is geen sprake van volle eigendom bij de eigendomssituatie van het te taxeren object.
 • het te taxeren object is een appartementsrecht.
 • er is sprake van één van de volgende woningtypes.
  – galerijflat
  – portiekflat
  – corridorflat
  – maisonnette
  – benedenwoning
  – bovenwoning
  – portiekwoning
  – woonwagen / stacaravan
  – woonwagenstandplaats / Stacaravanstandplaats
  – woonboot
  – ligplaats
  – waterwoning
  – woon-/winkelpand
 • er is sprake van het taxeren van meerdere kadastrale percelen.
 • de opdrachtgever bewoont het getaxeerde object zelf niet of gaat het getaxeerde niet zelf bewonen.
 • de vraag “Is de taxatie voor een lening om de woning te kopen?” is beantwoord met “ja” en de opdrachtgever verklaart het volgende: “Bij de koop of de verkoop van de woning heb ik afspraken gemaakt die invloed kunnen hebben op de marktwaarde van de woning”.
 • er is sprake van een ‘verhoogd risico’ op funderingsschade na controle bij Fundermaps.
 • er is sprake van een andere bestemming dan ‘wonen’ of ‘woongebied’ is of er is geen bestemmingsplaninformatie beschikbaar volgens de informatie van Ruimtelijkeplannen.nl.
 • er is sprake van bodemverontreiniging die op de eigendomsinformatie is genoemd.
 • nadat 2 modelmatige rapporten zijn opgevraagd bij de modelwaarde leveranciers blijkt dat geen enkel modelmatig rapport geleverd kan worden omdat de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van minimaal 90% met een maximale afwijking van 10%, zoals in de ‘Richtlijn verantwoord gebruik modelmatige taxaties’ niet wordt gehaald.
 • er is sprake van een te leveren modelwaarde die hoger is dan het door de geselecteerde geldverstrekker vooraf vastgesteld bedrag (bijv. €800.000).

Daarnaast kan het ook zijn dat de waarde-indicatie van de taxateur meer dan 10% afwijkt van de modelwaarde. De geldverstrekker accepteert dan de Bureauwaardering niet, maar u heeft wel de opdracht verstrekt en de taxateur heeft zijn werkzaamheden al uitgevoerd. Hierdoor bent u het volledige overeengekomen bedrag aan de taxateur verschuldigd maar u heeft geen acceptatie van de geldverstrekker. Overleg dus vooraf goed met uw bank of financieel adviseer of een bureauwaardering voor u een oplossing is. Mocht dit het geval zijn dan helpen wij u uiteraard graag.